Visselblåsarlagen


Vi på LN Personal strävar mot att det finns klarhet, ansvar och integritet i vårt arbete. Därför är vi måna om att det rapporteras in till oss om det upplevs annorlunda. Här nedan följer information om hur du kan rapportera in ärenden till oss i enlighet med den nya visselblåsarlagen.

Vi har upprättat en mail, som hanteras av Peder Nilsson, där du kan rapportera in din anmälan: visselblasare@lnpersonal.se Eller fylla formuläret som följer efter denna text. Är det så att du önskar ha ett personligt möte eller ringa till oss för att upprätta din anmälan så skriver du det till Peder Nilsson på denna mail visselblasare@lnpersonal.se så kommer vi kontakta dig för vidare dialog. All kommunikation kring dessa anmälningar kommer dokumenteras i skrift och sparas så länge det är nödvändigt, max två år från det att uppföljningen avslutats. Vi dokumenterar ditt ärende så att det inte finns tillgängligt för någon annan än den som är ansvarig.

Din anmälan bör innehålla följande:

 • Vad som har hänt och varför du anser att det inte är tillåtet.
 • Vilka som berörs (gäller det exempelvis anställda, barn, patienter eller kunder?) och hur många som är berörda.
 • När händelsen du rapporterar om inträffat. Ange om det är viss tidpunkt eller under en tidsperiod och i så fall vilken.
 • Om det finns några bevis, exempelvis skriftliga handlingar eller vittnen.
 • Det är viktigt att tänka på att ansvarsfriheten inte innebär att du får lämna ut handlingar som omfattas av tystnadsplikt. Du får däremot berätta vad som står i en sådan handling. Du bör därför inte skicka in några handlingar, men berätta gärna om du vet om det finns handlingar och hur dessa kan identifieras i verksamheten.
 • Annat som du anser är relevant.

Återkoppling efter att ditt ärende registrerats görs efter sju dagar. Inom tre månader kommer du som anmälare att få en återkoppling på vilka åtgärder som tagits eller skall tas samt vilka grunder som finns till dessa eller om ärendet lagts ned. Allt sker i enlighet med GDPR, visselblåsarlagen och Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1937 om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten.

Under tiden vi hanterar ditt ärende är din identitet skyddad, är det så att vi måste lämna ärendet vidare till annan myndighet så kan vi behöva lämna information om dig vidare. Detta är dock ingen information som på något sätt kan skada dig eller någon närstående.

De som omfattas av detta är:

 • Anställda
 • Inhyrd personal från bemanningsföretag
 • Volontärer och praktikanter
 • Personer som annars utför arbete under vår kontroll och ledning
 • Egenföretagare
 • Personer som ingår i ett våra förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan.
 • Aktieägare som är verksamma i företaget

För övriga frågor eller funderingar var vänlig att kontakta vår ansvarig för detta: Peder Nilssonpeder@lnpersonal.se

Rapportera ärende


Läs vår personuppgiftspolicy

Externa rapporteringskanaler

För att rapportera ditt ärende externt hänvisar vi till följande myndigheter